Muromskiy Zavod Radioizmeritelnykh Priborov (RIP)

Radio-86RK clone.

Wikipedia information