Moskovskiy Zavod Schotno-analiticheskikh Mashin (SAM)

Moscow Plant of Calculating and Analyzing Machines. Div. Minradioprom.

Wikipedia information